Úvod

Zásady ochrany osobních údajů na webu chirurgie-sikora.cz (dále jen 'Klinika') stanoví pravidla pro zacházení s osobními údaji všech našich pacientů a zákazníků. Tento dokument vysvětluje, jak jsou shromažďovány, používány a chráněny informace o uživatelích naší webové stránky. Naší prioritou je ochrana soukromí a bezpečnosti osobních údajů v souladu s platnými předpisy, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Důkladně se věnujeme zabezpečení veškerých informací, které od nás uživatelé získávají, a pečujeme o to, aby jakýkoliv přístup k těmto údajům byl pečlivě regulován a v souladu s vašimi právy.

Shromažďování a použití osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás nejvyšší prioritou. Když navštívíte naši webovou stránku, můžeme shromažďovat různé informace, včetně, ale nikoli omezeně na, vaše jméno, kontaktní informace, informace o vašem zařízení, IP adrese, informace o používání našich služeb a obsahu, který si prohlížíte. Veškeré shromažďované informace jsou používány výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty, a to včetně, ale nejenom, zlepšování našich služeb, personalizace obsahu a poskytování relevantních informací našim pacientům a zákazníkům.

Zpracování osobních údajů

Proces zpracování osobních údajů je prováděn v souladu s nejvyšším bezpečnostním standardem a legislativou. Věnujeme maximum úsilí, aby byla všechna data, která nám uživatelé svěří, bezpečně uložena a chráněna před neoprávněným přístupem. Všechny informace jsou předmětem pečlivého zpracování a jsou používány výlučně v souladu s účelem, pro který byly shromažďovány.

Práva subjektů údajů

Podle GDPR máte jako subjekt údajů právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, opravit nesprávné informace, omezit zpracování, vymazání údajů nebo využít právo na přenositelnost údajů. Pro vůli uplatnění těchto práv nás můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím emailu [email protected]. Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že dochází k porušení vašich práv při zpracování osobních údajů.

Kontaktní informace

V případě dotazů nebo požadavku ohledně zpracování osobních údajů se můžete obrátit na majitelku webu Radku Novotnou s adresou: Škoda Plzeň s.r.o., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika nebo prostřednictvím emailu [email protected].