Ochranné opatření osobních údajů

Sikorova Chirurgická Klinika klade velký důraz na ochranu a správné zpracování osobních údajů, které nám svěřujete. Zavazujeme se k maximální možné ochraně vašich osobních údajů a k jejich zpracování v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením EU - Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, známým jako GDPR. Naše webová stránka je designována s ohledem na ochranu vašeho soukromí a věnujeme vysokou míru pozornosti zabezpečení veškerých shromažďovaných informací. Chápeme důležitost osobních údajů a zaručujeme, že jejich sběr, uchování, přenos a další zpracování je prováděno s nejvyšší možnou pečlivostí a integritou, přičemž vždy plně respektujeme vaše práva a svobody.

Zpracování osobních údajů

Naše klinika zpracovává osobní údaje v rámci poskytovaných služeb a pro účely, které jsou předem definovány a oznámeny vám při jejich sbírání. Sběr osobních údajů je realizován pouze za účelem poskytování našich služeb, pro komunikaci s pacienty, lepší pochopení jejich potřeb a zlepšení našich služeb. Informujeme vás, že vaše údaje jsou zpracovávány transparentně, a vy máte právo požadovat informace o tom, které data o vás zpracováváme, účel zpracování, období, po které budou vaše údaje uchovávány, komu jsou vaše údaje předávány a další související informace. Veškeré zpracování osobních údajů provádíme v souladu s právními předpisy a na základě relevantních právních důvodů, jako je plnění smlouvy, právní povinnosti, ochrana základních práv a svobod nebo oprávněné zájmy, které jsou vždy řádně zdůvodněny a dokumentovány.

Vaše práva

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které o vás vedeme, na opravu nebo výmaz údajů, a to požádáním přes kontakty uvedené níže. Dále můžete využít práva na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů nebo námitky proti zpracování osobních údajů. Pokud máte dojem, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány správně nebo se s něčím ohledně zpracování neztotožňujete, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Pro jakékoli dotazy či žádosti o uplatnění vašich práv se můžete obrátit na nás prostřednictvím emailu na adrese [email protected].

Kontaktní údaje pro vaše dotazy a žádosti

Pokud máte jakékoliv dotazy, žádosti nebo obavy ohledně ochrany a zpracování vašich osobních údajů, prosím kontaktujte nás. Všechny vaše dotazy budou zodpovězeny a vyřešeny s odpovídající péčí a v co nejkratším časovém období. Údaje majitele webové stránky, kterého můžete kontaktovat, jsou následující:

  • Jméno: Radka Novotná
  • Adresa: Škoda Plzeň s.r.o., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika
  • Email: [email protected]