Úvodní ustanovení

Sikorova Chirurgická Klinika prostřednictvím své webové prezentace na adrese chirurgie-sikora.cz poskytuje uživatelům informace o chirurgických procedurách a výzkumech. Tento dokument definuje podmínky používání webu a služeb kliniky. Přístupem na tento web se uživatel zavazuje tyto podmínky uznávat a řídit se jimi. Podmínky používání webu mohou být kdykoliv změněny nebo aktualizovány, a to bez předchozího upozornění. Je odpovědností každého uživatele, aby si pravidelně průběh zkontroloval a přizpůsobil se jim.

Ochrana autorských práv

Všechen obsah webu, včetně textů, grafiky, fotografií, designu a dalších prvků, je chráněn právními předpisy o ochraně autorských práv. Jakékoliv užití obsahu, včetně jeho kopírování, šíření, nebo jiného využití je možné pouze s předchozím písemným souhlasem vlastníka práv od Sikorova Chirurgická Klinika. Uživatel se zavazuje nezasahovat do práv autorských, a to ani prostředky technickými či jinými.

Závazek uživatele

Uživatel se zavazuje, že nebude web Sikorova Chirurgická Klinika používat k protiprávním účelům, nebude zasahovat do jeho funkčnosti a nebude se pokoušet získávat přístup k neoprávněným částem webu. Uživatel se zavazuje, že informace získané z webu využije pouze v souladu s platnými právními předpisy České republiky a mezinárodními smlouvami.

Omezení odpovědnosti

Sikorova Chirurgická Klinika se zavazuje poskytovat informace na webu pravdivé a aktuální. Avšak klinika nezaručuje úplnost nebo přesnost informací a nenese odpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku použití informací na webu. Uživatel bere na vědomí, že využití informací z webu je na jeho vlastní riziko.

Závěrečná ustanovení

Veškeré spory vyplývající z používání webu Sikorova Chirurgická Klinika podléhají výhradně právu České republiky a budou rozhodovány příslušnými soudy v České republice. Kontaktní informace majitelky webu: Radka Novotná, Škoda Plzeň s.r.o., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika. V případě jakékoliv potřeby se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím emailu na adrese [email protected].