Proč jít na medicínu?

Na úvod je potřeba znát své „proč?“

Když se zamyslím nad tím, proč by někdo mohl chtít jít na medicínu, napadá mě nespočet možných důvodů. Takové profesní cesty si mohou zvolit lidé, které baví přírodní vědy a mají sklony k ajudikaci a empatickému přístupu. Medicína je náročná a obtížná studijní disciplína, ale slibuje také velkou odměnu - možnost pomáhat lidem v nejtěžších životních situacích!

Tak jako každý rozhodnutí v životě, i toto by mělo být založené na přesvědčení, ne na nějakém vnějším tlaku. A když se rozhodneš pro medicínu – ty víš proč? Je to jen protože tvůj otec je doktor? Nebo protože tvá matka je sestra? Nebo protože tvoje teta je sanitářka? Nebo protože medicína je prestižní obor? Ne, hned vám řeknu, že to jsou špatné důvody! Pokud užijí tyto důvody jako motivaci, budou zkoušky a dlouhé noci učení obzvláště náročné. A šance, že nakonec skončíte za stolem s diplomem a budete toho litovat, je dost vysoká.

Proč jít na medicínu? Proč investovat tolik času a energie do studia, při kterém budou svaly atrofované z pobytu v knihovně, mozek přepracovaný a srdce plné nejistoty; proč opouštět pohodlí a jistotu stávajících studijních cest a vstoupit na cestu plnou neznám, která bude vyžadovat všechno, co v tobě je, a pak ještě něco víc? Je to kvůli penězům? Prestiži? Možnosti prozkoumat a odhalit tajemství lidského těla? Nebo je to kvůli touze pomoci lidem? Toto jsou otázky, které by si měl každý, kdo se chystá na medicínu, položit.

Lékařství – nejen profese, ale životní styl

Lékařská profese je mnohem více než jen zaměstnání. Je to životní styl. Pořád jsem slyšel studenty medicíny říkat: „Medicina není carrera, je to vocación.“ Obecně vzato, je to o studiích a práci, které absorbují celý tvůj život. Medicína je opravdu takovou cestou – cestou celoživotního vzdělávání, pozitivního přístupu, odolnosti a sebeobětování.

Jeden můj starý kamarád, který je nyní chirurgem, mi jednou řekl: „Jan, jít do medicíny je jako vstoupit do manželství. Musíš to mít rád, musíš se tešit na každý nový den, protože pokud ne, bude to nekonečné trápení.“ A měl pravdu. Když si vzpomenu na zuby drkotající v modrém světle rentgenového přístroje v průběhu mých prvních pitev nebo na pocit vyčerpání po 14 hodinové operační směně, tak mi připadá, že tenhle výrok je největším understatementem století.

Ale pokud to máte rádi, pokud jste vášniví a entuziastičtí, je to skvělá cesta. Když se člověk podívá zpět a vidí, jak pomohl zlepšit životy lidí, je to neuvěřitelně naplňující a povzbudivé.

Vzpomínám na svého profesora v prvním semestru medicíny v Brně. Toto byl člověk, který byl lékařem celý svůj dospělý život. Když nám vyprávěl příběhy o pitevních hrobech, které vykopával na svém pozemku (ze vzdělanostních důvodů, samozřejmě) a o jedné mimořádně složité operaci, kterou musel provést na jedné ženě s velmi zanedbaným případem rakoviny, bylo jasné, že tento člověk měl skutečnou vášeň pro lékařství.

Role lékaře v společnosti

Většina lidí zdůrazňuje skutečnost, že lékaři mají možnost přímo ovlivnit a zlepšit lidský život, a to je rozhodně mimořádně vzácné a velký důvod, proč by se někdo mohl rozhodnout pro medicínu. Máme unikátní příležitost být v blízkém kontaktu s lidmi v době, kdy jsou nejzranitelnější - když jsou nemocní nebo zranění - a můžeme jim pomoci zlepšit nejen jejich tělesné zdraví, ale také jejich duševní pohodu.

Lékařství je také oblastí, která je stále v evoluci. Medicína je jednou z těch oblastí, která se neustále vyvíjí a pokračuje v inovacích. Nové léky, nové léčebné metody, nové technologie - to vše dělá medicínu vždy vzrušující. Věda nikdy nespí a medicína je vždy na popředí tohoto pokroku. I když dokážeme vyléčit mnoho nemocí, stále existuje několik nemocí, které jsou stále tajemstvím.

Například cesta k léčbě Alzheimerovy choroby, mrtvice nebo rakoviny stále ještě není dokončena, ale tito lidé mají naději. Tato naděje spočívá ve vědcích, výzkumnících a lékařích, kteří pracují na nových způsobech léčby těchto chorob. A můžete být jedním z nich! Můžete být částí tohoto týmu, který dává lidem naději.

Medicína jako volba pro budoucnost

Na závěr bych chtěl podotknout, že rozhodnutí jít na medicínu by mělo být jasně promyšlené. Vždy si zvažte, jestli je to opravdu cesta, kterou chcete jít.

Pokud jste se rozhodli pro medicínu a jste na polovině cesty, gratuluji; právě jste se stal jeho nejnovějším občanem. Jste-li jen na začátku a zvažujete, zda byste se na cestu měli vydat, doufám, že tento článek vám pomohl nahlédnout do toho, co znamená být lékařem, a že se vám podařilo získat lepší představu o tom, co vás čeká.

Před pár lety jsem se také rozhodl pro medicínu. Už když jsem byl malý, chtěl jsem být doktorem a pomáhat lidem. Když mi bylo 5 let, vážně jsem onemocněl a musel jsem strávit šest měsíců v nemocnici. Během té doby jsem měl možnost sledovat práci lékařů a sester. Když jsem vyzdravel, rozhodl jsem se, že i já chci být lékař. To byl můj hlavní motiv, proč jsem šel na medicínu. A také hodně pomohla moje manželka Marta, která mi vždy byla velkou oporou.

Medicina představuje náročný, ale velmi odměňující životní styl, který vás bude nutit posouvat hranice svých schopností a neustále se učit nové věci. Je to životní dráha, která vás naučí poznávat lidské tělo, mysli a duši, jak jinak byste nikdy nemohli. Připravte se na to, že budete čelit výzvám, a to nejen profesním, ale i osobním. přijďte zdravotní sestry či lékaři, ale také vy, budoucí lékaři, budou mít možnost představit si svůj život v medicíně, budou mít možnost zažít život lékaře v plné jeho kráse a zároveň v plné jeho náročnosti.